قلک

 قلک یک پلتفرم پس‌انداز است که به شما اجازه می‌دهد به صورت هوشمندانه و با روش‌هایی که در امر پس‌انداز در اختیار شما قرار داده است شما را در راه رسیدن به هدف‌های خود یاری کند. شما بعد از ثبت نام و متصل کردن حساب بانکی خود به قلک می‌توانید پس‌انداز خود را شروع کنید.

ویژگی‌های افزوده شده در این نسخه:
  • قابلیت انتخاب بانک‌های مختلف.
  • نمایش لیست حساب‌های موجود کاربر.
  • امکان انتخاب حساب پس‌انداز از بین حساب‌های موجود کاربر.
  • امکان انتخاب حساب پس‌انداز قلک از حساب‌های موجود کاربر.
  • راهنمای تعاملی.
نیاز به داشتن حساب در یکی از بانک‌های تحت پوشش و همچنین دارا بودن نام کاربری و رمز اینترنت بانک می‌باشد.

اعتبار سنجی:
ورود با نام کاربری و رمز
انتقال وجه عادی:
انتقال وجه عادی
انتقال وجه مستمر :
ثبت انتقال وجه مستمر لغو انتقال وجه مستمر گزارش انتقال وجه های مستمر
انتقال وجه بين بانکي - پايا:
ثبت انتقال وجه پایا عادی گزارش آماری انتقال وجه بین بانکی - پایا گزارش فهرست انتقال وجه های بین بانکی - پایا گزارش فهرست تراکنش های انتقال وجه بین بانکی - پایا
انتقال وجه مستمر بين بانکي - پايا :
ثبت انتقال وجه پایا مستمر
افتتاح سپرده:
افتتاح سپرده
سپرده:
فهرست سپرده ها دریافت سپرده گزارش انتقال وجه مستمر
صورتحساب:
گزارش صورتحساب
سرویس دوره ای:
موجودی دوره ای صورتحساب دوره ای
کارت:
دریافت مشخصات صاحب کارت

نظرات کاربران

نسخه های پیشین

نسخه اولیه قلک می‌باشد.
نسخه اولیه قلک می‌باشد.

برنامه های مشابه

ابتدای صفحه